Analiza fundamentalna Forex

analiza fundamentalna forex

W tym artykule wyjaśnię, dlaczego stosowanie wyłącznie analizy fundamentalnej może być niebezpieczne, potem pokażę, w jaki sposób można zastosować odpowiedni rodzaj analizy fundamentalnej, aby Twój trading stał się lepszy, przy założeniu, że rzeczywiście chcesz tę metodę zastosować. Do przygotowania analizy fundamentalnej wykorzystuje się informacje między innymi z prospektu emisyjnego, okresowych raportów spółki, analiz rynkowych oraz prognoz zarządu spółki lub analityków fundamentalnych. Cenę akcji uzyskaną za pomocą różnych metod analizy fundamentalnej (np. dyskontowych lub mnożnikowych) porównuje się z ceną giełdową akcji.

Ponadto reakcje traderów mogą doprowadzić do zsynchronizowania wartości rynkowej i prawdziwej walut. Na rynkach trwa nieustanna walka między zwolennikami analizy fundamentalnej i technicznej. Swoiste poszukiwania analiza fundamentalna forex świętego Graala, czegoś, co da odpowiedź, kiedy najlepiej kupić czy sprzedać dane aktywo. Rynek walutowy również nie jest wolny od tych dywagacji, z tą różnicą, że jest znacznie bardziej skomplikowany.

Zasadniczo, analitycy badają wszystko, co może wpłynąć na wartość bezpieczeństwa, w tym czynniki makroekonomiczne (np. warunki ekonomiczne i przemysłowe) oraz czynniki mikroekonomiczne (np. warunki finansowe i zarządzanie przedsiębiorstwem). Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Bilans handlowy – jeżeli w danym kraju eksport przewyższa import (bilans handlowy dodatni) waluta powinna zyskiwać na wartości.

analiza fundamentalna forex

Do oceny rynku walutowego stosuje się jednak realną stopę procentową, którą można obliczyć w uproszczony sposób odejmując wskaźnik inflacji od nominalnych stóp procentowych. Podniesienie stóp procentowych przez bank centralny prowadzi zazwyczaj do wzrostu wartości waluty krajowej. Jest to spowodowane wzrostem atrakcyjności zarówno dla kapitału zagranicznego (różnice w oprocentowaniu lokat pomiędzy poszczególnymi krajami), jak i krajowych podmiotów, dla których lokaty terminowe są atrakcyjną alternatywą w stosunku do inwestycji kapitałowych obarczonych ryzykiem inwestycyjnym.

Inflacja pozostaje bardzo słaba. Europejski Bank Centralny (euro) – niewielkie, bardzo ostrożne zacieśnienie jest możliwe w postaci odreagowania bilansu, ale stopy procentowe pozostaną ujemne, a inflacja prawie nie istnieje.

Analitycy próbują ocenić bieżącą wartość waluty na rynkach finansowych w stosunku do jej wewnętrznej wartości wynikającej z kondycji gospodarki danego kraju lub regionu. Na tej podstawie mogą prognozować przyszłe tendencje wartości badanej waluty. Wskaźniki (dane) makroekonomiczne, które uwzględniane są przy analizie fundamentalnej, są publikowane i przedstawiane opinii publicznej. Po ich ogłoszeniu traderzy oraz inwestorzy mogą rozpocząć poszukiwanie słabych i mocnych stron gospodarki. Pozwala im to na potwierdzenie własnych analiz fundamentalnych poprzez tendencyjne kupowanie bądź sprzedawanie waluty, a nawet bez podejmowania jakichkolwiek działań.

Takie rozwiązanie również może prowadzić do zysków, jednak to sfera makro decyduje o trendach na rynkach w średnim i długim okresie. Usłysz co mają do powiedzenia o obecnej sytuacji makro eksperci – zapisz się na bezpłatne szkolenie online. Nazywany też odczytem inflacji producenta.

Najistotniejsze są takie dane, których nikt się nie spodziewa i o których wie jak najmniejsza ilość osób. Wtedy ważna jest szybkość reakcji tradera na pojawiające się informacje. Od tego, jak szybki będzie, zależy zazwyczaj powodzenie jego przedsięwzięć. Analiza fundamentalna jest bardzo dobrym źródłem wnioskowania na temat inwestowania, dlatego warto dowiedzieć się, jakie najważniejsze dane gospodarcze na nią wpływają i o czym mówią.

  • Możesz użyć jej również do obrotu towarami i parami walut.
  • Jeśli typowe podstawowe podejścia są nieprawidłowe, co możesz zrobić?
  • Oczywiste bowiem jest, że nie można w nim brać pod uwagę każdego szczegółu – zawsze znajdziemy elementy, których wpływ na sytuację rynkową będzie dużo większy niż innych.
  • Jeżeli wiemy, co „dolega” danej walucie, możemy przypuszczać, co stanie się z nią w przyszłości, a więc jaki będzie jej kurs.
  • W miarę wzrostu gospodarki, firmy generują większe zyski, a ludzie zarabiają więcej, co prowadzi do silniejszej waluty i wyższych cen akcji.
  • Zaufanie uczestników rynków walutowych do rządu i szeroko rozumianej klasy politycznej prowadzi do stabilizacji wahań kursowych i zwiększa wiarygodność danego kraju jako partnera gospodarczego i politycznego na arenie międzynarodowej.

Eksplozja ważnego rurociągu może doprowadzić do szybkiego dowjonesanalysis.com wzrostu cen ropy naftowej, gdyż trudniej jest ją transportować, a sam koszt tego procesu rośnie. W takiej sytuacji możesz otworzyć pozycję długą na kontrakcie CFD na ropę i skorzystać z wzrostu cen. Ponieważ gospodarka Wielkiej Brytanii jest silnie uzależniona od jej warunków handlu z Unią Europejską, warunki tego handlu będą miały wpływ na funt, z funtem wzrastającym na łagodniejszym Brexicie i spadającym na twardszym.

Niektóre z tych komunikatów pojawiają się w wykazie raz na miesiąc (np. dane dotyczące zatrudnienia), podczas gdy inne co kwartał (np. raporty o PKB). Każda nowa informacja zawiera konsensus, wartość przewidywaną https://dowjonesanalysis.com/ oraz wartość poprzednią. Relacje między nimi oraz ich porównanie z sytuacją innych walut pozwalają na zarysowanie obrazu danej waluty i potwierdzenie, czy jest ona przeszacowana czy niedowartościowana.

Bilans bieżący dzieli się z kolei na bilans handlowy i na rachunek tzw. niewidoczny, obejmujący ruch usług, wysokość przelewów oraz dochody z lokat terminowych.

Analiza fundamentalna to efektywne narzędzie, przydatne zwłaszcza odnośnie handlu akcjami. Możesz użyć jej również do obrotu towarami i parami walut. Gorąco zachęcam do nauki przynajmniej podstawowych informacji o analizie fundamentalnej, aby mieć pewność, że żadna nagła i duża zmiana Cię nie zaskoczy. Opcje binarne i elektroniczne są jedynie przedstawiane dla profesjonalnych traderów.

Analiza fundamentalna forex a Price Action

Wydarzenie jest przeznaczone dla osób powyżej 18 roku życia zainteresowanych inwestowaniem w produkty finansowe wysokiego ryzyka. PKB (produkt krajowy brutto) – generalnie przyjmuje się, że wzrost PKB w danym kraju powoduje wzmocnienie waluty tego kraju, czyli wzrost jej ceny.

Prawdopodobnie będziesz potrzebował mądrego komentarza, nawet jeśli przeczytasz pełne teksty publikacji banku centralnego. Chyba, że będziesz dokładnie wiedział czego szukasz, wtedy prawdopodobnie będziesz w stanie dojść do prawidłowego wniosku. Innym podejściem, które całkiem dobrze działa, jest szukanie niespodzianek w wydaniach banku centralnego. Na przykład w momencie pisania tego artykułu bank narodowy Kanady właśnie wyjaśnił, że podwyżka stóp w styczniu 2018 r. stała się mniej prawdopodobna.

Ceny konsumpcyjne stanowią większość ogólnej inflacji. Inflacja jest ważna dla wyceny waluty, ponieważ wzrost cen prowadzi do zwiększenia stóp procentowych przez Bank Centralny celem powstrzymania nadmiernego wzrostu cen. Szwajcarski Bank Narodowy (frank szwajcarski) – jest to szczególny przypadek. Ponieważ prawie wszystkie główne waluty krajowe są wyjątkowo słabe, SNB utrzymuje wyjątkowo luźną politykę monetarną z ujemnym oprocentowaniem wynoszącym -0,75%, aby powstrzymać frank szwajcarski przed uznaniem go za bezpieczną inwestycję. Polisom udało się ustabilizować Frank, a ta waluta to niezwykle niebezpieczny zakład.

analiza fundamentalna forex